Bảng giá

Báo Giá Các Dòng Máy Thực Phẩm Của Điện Máy Minh Phát
STT Máy Xay Giò Chả Motor Công Xuất (KW) Điện Áp Loại Máy Khung Máy Kích Cỡ Nồi Giá Sản Phẩm
1  Máy Xay Giò Chả 1 KG  Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Inox 13cm x 22cm 2.700.000 VNĐ
2  Máy Xay Giò Chả 1 KG  Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Chân Sắt 13cm x 22cm 2.250.000 VNĐ
3  Máy Xay Giò Chả 1 KG  Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Chân Inox 13cm x 22cm 2.400.000 VNĐ
4  Máy Xay Giò Chả 1 KG  Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Inox Hộp 13cm x 22cm 3.000.000 VNĐ
5  Máy Xay Giò Chả 1 KG  Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Khung A Inox 13cm x 22cm 3.200.000 VNĐ
6  Máy Xay Giò Chả 2 KG  Động Cơ Việt Nam 2.2KW 220V/50Hz Gia Đình Khung A Inox 16cm x 28cm 5.200.000 VNĐ
7  Máy Xay Giò Chả 3 KG  Động Cơ Việt Nam 3.0KW 220V/50Hz Gia Đình Khung A Inox 17cm x 30cm 6.000.000 VNĐ
8  Máy Xay Giò Chả 4 KG  Động Cơ Việt Nam 3.5KW 220V/50Hz Gia Đình Khung A Inox 20cm x 34cm 6.500.000 VNĐ
9 Máy Xay Giò Chả 5 KG  Động Cơ Việt Nam 2.2KW

 Biến Tần 3HP

380V (Điện 3 Pha) Công Nghiệp Khung A Inox 27cm x 43cm 18.000.000 VNĐ
10 Máy Xay Giò Chả 7 KG  Động Cơ Việt Nam 4.0KW 380V (Điện 3 Pha) Công Nghiệp Khung A Inox 27cm x 43cm 12.000.000 VNĐ
11 Máy Xay Giò Chả 10 KG  Động Cơ Việt Nam 3.7KW

 Biến Tần 5HP

380V (Điện 3 Pha) Công Nghiệp Khung A Inox 44cm x 62cm 23.500.000 VNĐ
12 Máy Xay Giò Chả 20 KG  Động Cơ Việt Nam 7.5KW

 Biến Tần 10HP

380V (Điện 3 Pha) Công Nghiệp Khung A Inox 54cm x 72cm 34.500.000VNĐ
13 Máy Xay Giò Chả 25 KG Động Cơ Việt Nam 12.0KW 380V (Điện 3 Pha) Công Nghiệp Khung A Inox 64cm x 82cm Liên Hệ !
14 Máy Xay Giò Chả 30 KG Động Cơ Việt Nam 15.0KW 380V (Điện 3 Pha) Công Nghiệp Khung A Inox 74cm x 92cm Liên Hệ !
15 Máy Xay Giò Chả 35 KG Động Cơ Việt Nam 18.0KW 380V (Điện 3 Pha) Công Nghiệp Khung A Inox 84cm x 102cm Liên Hệ !
STT Máy Xay Đa Năng Motor Công Xuất (KW) Điện Áp Loại Máy Khung Máy Kích Cỡ Nồi Giá Sản Phẩm
16 Máy Xay Đa Năng 0.5 KG Động Cơ Việt Nam 370W 110V – 220V Gia Đình Chân Sắt 9cm x 16cm 1.000.000 VNĐ
17 Máy Xay Đa Năng 0.8 KG Động Cơ Việt Nam 750W 110V – 220V Gia Đình Chân Sắt 9cm x 18cm 1.200.000 VNĐ
18 Máy Xay Đa Năng 0.8 KG Động Cơ Việt Nam 750W 110V – 220V Gia Đình Inox Hộp 10cm x 20cm 1.550.000 VNĐ
19 Máy Xay Đa Năng 1 KG Động Cơ Việt Nam 900W 110V – 220V Gia Đình Chân Sắt 13cm x 22cm 1.550.000 VNĐ
20 Máy Xay Đa Năng 1 KG Động Cơ Việt Nam 900W 110V – 220V Gia Đình Inox Hộp 13cm x 22cm 1.550.000 VNĐ
21 Máy Xay Đa Năng 1 KG Động Cơ Việt Nam 900W 110V – 220V Gia Đình Inox Hộp 10cm x 20cm 1.900.000 VNĐ
22 Máy Xay Đa Năng 1.5 KG Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Chân Sắt 24cm x 24cm 1.900.000 VNĐ
23 Máy Xay Đa Năng 1 KG Động Cơ Việt Nam 900W 110V – 220V Gia Đình Inox Hộp 10cm x 20cm 1.900.000 VNĐ
24 Máy Xay Đa Năng 1 KG Động Cơ Việt Nam 900W 110V – 220V Gia Đình Inox Hộp 13cm x 22cm 2.000.000 VNĐ
25 Máy Xay Đa Năng 1.5 KG Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Inox Tôn 25cm x 25cm 2.100.000 VNĐ
26 Máy Xay Đa Năng 1.5 KG Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Khung Sắt 25cm x 25cm 2.100.000 VNĐ
27 Máy Xay Đa Năng 1.5 KG Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình Inox Hộp 14cm x 24cm 2.700.000 VNĐ
28 Máy Xay Đa Năng 1.7 KG Động Cơ Việt Nam 1.5KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung A Inox 16.5cm x 28cm 4.500.000 VNĐ
29 Máy Xay Đa Năng 2 KG Động Cơ Việt Nam 2.2KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung A Inox 30cm x 30cm 5.000.000 VNĐ
30 Máy Xay Đa Năng 4 KG Động Cơ Việt Nam 3.5KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung A Inox 40cm x 40cm 6.200.000 VNĐ
STT Máy Thái Bì Heo Motor Công Xuất (KW) Dao Cắt Loại Máy Khung Máy Kích Cỡ Máy Giá Sản Phẩm
31 Máy Lạng Bì Heo Quay Tay 2 Lô Thép Gia Đình – Công Nghiệp Khung Sắt 35cm x 45cm 3.100.000 VNĐ
32 Máy Thái Bì Heo Động Cơ 40W 2 Lô Thép Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 40cm x 30cm x 30cm 4.200.000 VNĐ
33 Máy Thái Bì Inox Quay Tay 2 Lô Thép Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 35cm x 39cm x 25cm 1.700.000 VNĐ
34 Máy Thái Bì Motor Động Cơ 40W 2 Lô Thép Gia Đình – Công Nghiệp Khung Sắt 40cm x 30cm x 30cm 3.500.000 VNĐ
35 Máy Thái Bì Sắt Quay Tay 2 Lô Thép Gia Đình – Công Nghiệp Khung Sắt 35cm x 39cm x 25cm 1.400.000 VNĐ
STT Máy Đùn Xúc Xích Motor Công Xuất (KW) Năng Xuất Loại Máy Khung Máy Kích Cỡ Máy Giá Sản Phẩm
36 Máy Đùn Xúc Xích 2L Quay Tay 1.0 KG/Lần Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 50cm x 28cm x 25cm 2.200.000 VNĐ
37 Máy Đùn Xúc Xích 3L Quay Tay 1.5 KG/Lần Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 51cm x 30cm x 24cm 2.700.000 VNĐ
38 Máy Đùn Xúc Xích 5L Quay Tay 2.5 KG/Lần Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 31cm x 27cm x 65cm 3.400.000 VNĐ
39 Máy Đùn Xúc Xích 7L Quay Tay 4.0 KG/Lần Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 77cm x 32cm x 28cm 3.800.000 VNĐ
STT Máy Thái Hành Motor Công Xuất (KW) Năng Xuất Loại Máy Khung Máy Kích Cỡ Máy Giá Sản Phẩm
40 Máy Thái Hành INOX Quay Tay 50 – 60KG/H Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 31cm x 23cm x 17cm 550.000 VNĐ
41 Máy Thái Hành Tay Sắt Quay Tay 50 – 60KG/H Gia Đình – Công Nghiệp Khung Sắt 30cm x 25cm x 15cm 350.000 VNĐ
STT Máy Vặt Lông Gà Motor Công Xuất (KW) Điện Áp Loại Máy Khung Máy Kích Cỡ Máy Giá Sản Phẩm
42 Máy Vặt Lông Gà 50CM Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 50cm 5.000.000 VNĐ
43 Máy Vặt Lông Gà 55CM Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 55cm 5.500.000 VNĐ
44 Máy Vặt Lông Gà 60CM Động Cơ Việt Nam 1.5KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 60cm 6.000.000 VNĐ
STT Máy Đùn Thịt Motor Công Xuất (KW) Điện Áp Loại Máy Khung Máy Kích Cỡ Máy Giá Sản Phẩm
45 Máy Đùn Thịt Đài Loan Động Cơ Việt Nam 550KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 53cm x 23cm x 30cm 2.500.000 VNĐ
46 Máy Đùn Thịt Cối Gang 12 Động Cơ Việt Nam 1.1KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Sắt 42cm x 34cm x 35cm 2.800.000 VNĐ
47 Máy Đùn Thịt Cối Gang 22 Động Cơ Việt Nam 2.2KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Sắt 53cm x 48cm x 36cm 3.800.000 VNĐ
48 Máy Đùn Thịt Cối Gang 32 Động Cơ Việt Nam 3.0KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Sắt 55cm x 44cm x 40cm 4.800.000 VNĐ
STT Máy Thái Thịt Motor Công Xuất (KW) Điện Áp Loại Máy Khung Máy Kích Cỡ Máy Giá Sản Phẩm
49 Máy Thái Thịt Mini HO-07 Động Cơ Việt Nam 250KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Sắt 30cm x 31cm x 32cm 1.900.000 VNĐ
50 Máy Thái Thịt S80 Động Cơ 850KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 30cm x 30cm x 31cm 2.900.000 VNĐ
51 Máy Thái Thịt ES 250 Động Cơ 420KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 53cm x 46cm x 46cm 5.900.000 VNĐ
52 Máy Thái Thịt QX 250 Động Cơ 550KW 110V – 220V Gia Đình – Công Nghiệp Khung Inox 45cm x 32cm x 42cm 8.500.000 VNĐ

Cam Kết Khi Mua Và Sử Dụng Các Loại Máy Thực Phẩm Tại Điện Máy Minh Phát !!!

👉 Chất Lượng: Tất các các sản phẩm được thiết kế một cách tỉ mỉ đảm bảo chất lượng, toàn bộ khung vỏ máy được làm bằng (Inox, sắt) 100% chống rỉ mang đến độ bền cao nhất cho quý khách hàng khi mua bán về sử dụng.

👉 Uy Tín: CTY Minh Phát là Đơn Vị Cung Cấp Máy Xay Giò Chả, Máy Xay Đa Năng, Máy Thái Bì Heo, Máy Đùn Xúc Xích, Máy Thái Hành, Máy Vặt Lông Gà, Máy Đùn Thịt, Máy Thái Thịt Và Các Linh Kiện Đi kèm, chuyên phân phối các sản phẩm ra khắp cả nước, tuyển đại lý mua bán, các sản phẩm giá tốt không qua trung gian, giá thành xuất xưởng giữ nguyên.

👉 Giá Thành: Báo giá máy phù hợp với chất lượng từng mẫu máy và nhu cầu kinh doanh của từng hộ, Đại Lý Minh Phát cam kết giá sản phẩm máy của chúng tôi là rẻ nhất thị trường, mang đến cho quý khách dòng máy cao cấp.

Cam Kết Bán Hàng Điện Máy Minh Phát

Tại Sao Quý Khách Hàng Lại Chọn Sử Dụng Máy Thực Phẩm Tại Điện Máy Minh Phát?.

 • Giao hàng tới tận nhà, nhận hàng chạy thử máy ưng ý với sản phẩm mới trả tiền cho nhân viên giao hàng.
 • Là đơn vị sản xuất tại xưởng, bán giá gốc, mua bán Máy Xay Thực Phẩm Tại Hà Nội với giá tốt tại xưởng sản xuất, cảm kết không chỗ nào giá tốt hơn.
 • Đủ các loại mẫu mã và công xuất, kích thước rất dễ dàng lựa chọn để sử dụng.
 • 1 đổi 1 sản phẩm trong vòng 30 ngày (nếu có lỗi từ NSX).
 • Các sản phẩm bảo hành lên tới 12 tháng đảm bảo.
 • Mọi khách hàng đều được hướng dẫn sử dụng sản phẩm sao cho đúng, và hiệu quả tối đa.

Với xưởng sản xuất và các đại lý cấp 1, 2, 3 phân phối trải dài trên 63 tỉnh thành, Minh Phát tự tin là 1 nhà cung cấp máy thực phẩm cao cấp chất lượng cao, mang đến những mẫu máy hoàn hảo tới khách hàng giúp quý khách hàng có các mẫu máy uy tín giá rẻ.

Quý khách hàng đang cần mua bán các mẫu máy phù hợp với nơi kinh doanh và sử dụng cho gia đình hoặc tìm một xưởng sản xuất để nhập khẩu mẫu mã về buôn bán, quý khách hàng phân vân chưa chọn được sản phẩm cũng như đại lý có mẫu mã chất lượng giá rẻ, Hãy đến Báo Giá Các Loại Máy Thực Phẩm Minh Phát. Sản phẩm máy xay giò tốt với năng xuất cao, đội ngũ tư vẫn viên với nhiều năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ giải đáp những câu hỏi.

ĐIỂM VÀNG KHI MUA BÁN CÁC SẢN PHẨM MÁY THỰC PHẨM ĐIỆN MÁY MINH PHÁT

 1. Xưởng sản xuất trực tiếp ( HÀ NỘI – HCM ) – Kinh nghiệm hơn 10 năm trong sản xuất và chế tạo.

  Đại Lý cung cấp trên 63 tỉnh thành: Có sẵn các loại sản phẩm, Máy thực phẩm trưng bày để bạn xem

  Bảo hành các sản phẩm 1 năm – đổi trả 1-1 (Lỗi Do NSX). 

  Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng: Kích thước – Công suất – Chất liệu… 

  ✅ GIÁ: LÀ XƯỞNG SẢN XUẤT UY TÍN CAM KẾT RẺ HƠN THỊ TRƯỜNG TỪ 20-30% HÀNG CÙNG CHẤT LƯỢNG. 

  ✅ ĐẶC BIỆT: ĐƯỢC MUA TẬN GỐC  – MỌI CHIẾT KHẤU TRỪ TRỰC TIẾP VÀO GIÁ SẢN PHẨM.

  🎁 Tặng kèm phiếu Voucher mua hàng trị giá 500.000 VNĐ cực kỳ hấp dẫn cho quý khách ( sử dụng khi mua sản phẩm thứ 2 ). 

  🎁QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT: GIẢM 10% KHI MUA MÁY XAY GIÒ CHẢ, MÁY XAY THỊT, MÁY XAY ĐA NĂNG CAO CẤP…. TẠI ĐIỆN MÁY MINH PHÁT...